Managementassistent(e)

Stichting Fedra, een stichting voor bijzonder basisonderwijs, vormt het bevoegd gezag van elf scholen voor regulier basisonderwijs, met ruim 3.100 leerlingen en 330 personeelsleden. In drie gemeenten - Heemskerk, Beverwijk en Velsen - maken teams hun eigen school, elk vanuit hun onderwijsconcept, levensovertuiging en mogelijkheden, in hun eigen context.  
 
Het bestuursbureau is op zoek naar een managementassistent(e) m.i.v. 1 maart 2022 (omvang 24-28 uur). De managementassistent(e) bij Fedra is iemand die zeer uiteenlopende en diverse werkzaamheden uitvoert op de terreinen: personeel, organisatie, financiën, ICT, huisvesting, communicatie en onderwijs. In de aanpak van het werk worden op basis van eigen inzicht en interpretatie keuzes gemaakt. De managementassistent(e) is ook de secretariële ondersteuning van het college van bestuur, de raad van toezicht, het directieberaad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de directies. De werkzaamheden worden verricht op het bestuurskantoor. 

Werkzaamheden bestaan uit:

fungeert in- en extern als aanspreekpunt voor vragen en informatie;
verzorgt het telefoonverkeer, ontvangt bezoekers en verwijst door;
verzamelt, beoordeelt en verwerkt informatie in administratieve systemen, beheert de administratie, legt dossiers aan en archiveert stukken;
bereidt aanstellingen voor;
behandelt salarismutaties en verzuimmanagement;
verzorgt de werkzaamheden vanuit het medische protocol;
stelt jaarlijks een concept (inhoudelijke)  jaaragenda  op voor bestuur, directies, raad van toezicht en GMR en legt deze ter besluitvorming voor aan het directieberaad, de raad van toezicht en de GMR, houdt de jaaragenda actueel en informeert betrokkenen over wijzigingen;
bereidt administratief en organisatorisch vergaderingen voor, completeert en archiveert de vergaderstukken, notuleert en werkt de notulen uit, bewaakt de voortgang en de afhandeling van de daarin gemaakte afspraken en genomen besluiten; 
behandelt bestemde post;
bijhouden, bijvullen en bestellen van voorraden en materialen;
zoekt en reserveert locaties voor bijeenkomsten en draagt er zorg voor dat alle middelen die voor de bijeenkomst nodig zijn aanwezig zijn;
zorgt ervoor dat het kantoor representatief is.

Kennis en vaardigheden:
Minimaal MBO of HBO opleiding en relevante ervaring op secretarieel gebied.
Kennis van relevante softwarepakketten en vaardigheid in het werken daarmee.
Kennis van het primair onderwijs.
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Flexibel en stressbestendig.
Accuraat, servicegericht met oog voor detail en efficiënt kunnen werken.


Wij bieden

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Aanstelling vindt plaats conform de cao po. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2192,- en maximaal € 3331,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 8). Daarnaast bieden wij een eindejaarsuitkering (6,3%) vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op onze website: www.fedra.nl.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw G. Stavenuiter, HR medewerker, 0251 217101.

Solliciteren
Sollicitaties, voorzien van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 14 november a.s. worden gericht aan mevrouw G. Stavenuiter, via het e-mailadres: hr@fedra.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.