Leernetwerk: Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren hebben een 'solitaire' functie, omdat zij meestal de enige zijn in de school met deze specifieke taken. In het leernetwerk vergroten en onderhouden zij hun deskundigheid op het gebied van de leerlingenzorg en de begeleiding van collega's. Daarnaast biedt het leernetwerk de mogelijkheid om via intervisie ervaringen te delen met en advies te vragen aan hun 'peers'. Op verzoek ven het bestuur en/of de directies geeft het leernetwerk adviezen over beleid en/of besluiten.

Go To Top