Leernetwerk: Onderwijsassistenten

De groep onderwijsassistenten binnen Fedra is de laatste jaren gegroeid, onder andere doordat zij een andere rol hebben gekregen binnen het realiseren van passend onderwijs. De onderwijsassistent kan een waardevolle aanvulling zijn op de groepsleerkracht. In het leernetwerk vergroten de deelnemers hun kennis over het pedagogisch-didactisch handelen en klassenmanagement, delen zij ervaringen, onderzoeken zij wat zij in hun eigen praktijk (kunnen) doen met nieuwe kennis over spelbegeleiding, doorgaande leerlijnen voor taal en lezen, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en gedrag.

Go To Top