Leernetwerk: ICT

De digitalisering van de samenleving vraagt om aanpassingen in het onderwijs: in de hardware en software, de vaardigheden van onderwijspersoneel en het onderwijsaanbod. De ontwikkelingen gaan snel en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Iedere school heeft een ICT-coördinator. Deze coördinator speelt een beleidsmatige en een facilitaire rol. In het leernetwerk vergroten zij hun deskundigheid op de inhoud van hun werk, wet- en regelgeving, de begeleiding van collega's in de school, het onderwijsprogramma, de randvoorwaarden en de apparatuur. Op verzoek van het bestuur en/of de directies kan het leernetwerk adviezen geven over beleid en/of besluiten.

Go To Top