De GMR komt ongeveer acht keer per jaar bijeen voor een vergadering, in het gebouw van Stichting Fedra (Antillenstraat 21, Beverwijk). De vergaderingen zijn openbaar. Voor elke vergadering komt de agendacommissie bijeen om de vergadering voor te bereiden en de agenda vast te stellen. In de agendacommissie zijn de voorzitter en de secretaris van de GMR in overleg met de directie van Stichting Fedra. De ambtelijk secretaris is aanwezig om de agenda vast te leggen en te verspreiden. Deze ambtelijk secretaris is ook aanwezig tijdens de GMR vergadering om de notulen op te stellen.

Vergaderschema GMR 2019-2020

2019

Dinsdag 10 september (agenda 2 september)

Woensdag 30 oktober (agenda 14 oktober)

Dinsdag 10 december (agenda 25 november)

2020

Woensdag 22 januari (agenda 6 januari)

Woensdag 4 maart (agenda 10 of 24 februari)

Woensdag 8 april (agenda 23 maart)

Dinsdag 19 mei (agenda 11 mei)

Woensdag 24 juni (agenda 8 juni)

Go To Top