De GMR komt ongeveer acht keer per jaar bijeen voor een vergadering, in het gebouw van Stichting Fedra (Antillenstraat 21, Beverwijk). De vergaderingen zijn openbaar. Voor elke vergadering komt de agendacommissie bijeen om de vergadering voor te bereiden en de agenda vast te stellen. In de agendacommissie zijn de voorzitter en de secretaris van de GMR in overleg met de directie van Stichting Fedra. De ambtelijk secretaris is aanwezig om de agenda vast te leggen en te verspreiden. Deze ambtelijk secretaris is ook aanwezig tijdens de GMR vergadering om de notulen op te stellen. In schooljaar 2017-2018 vergadert de GMR op de volgende data:

Vergaderschema GMR 2017-2018

2017

Dinsdag 19 september (agenda 5 september)

Woensdag 1 november (agenda 17 oktober)

Dinsdag 28 november (agenda 14 november)

2018

Woensdag 31 januari (agenda 16 januari)

Dinsdag 6 maart (agenda 20 februari)

Woensdag 11 april (agenda 27 maart)

Dinsdag 29 mei (agenda 15 mei)

Woensdag 11 juli (agenda 26 juni)

Go To Top