Op scholen worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR).

In de MR houden ouders en personeelsleden de vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden door de directies voorgelegd aan hun MR. De MR bekijkt of de veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat, kan de directie de verandering doorvoeren. De MR kan ook zelf het initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Zie voor verdere informatie de websites van de scholen.

Go To Top