Over ons

Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. Wij hebben elf scholen voor regulier basisonderwijs, 300 personeelsleden, 3.300 leerlingen en 5.000 ouders. Samen werken we aan goed onderwijs. In de drie gemeenten - Heemskerk, Beverwijk en Velsen - maken teams hun eigen school. Elk vanuit hun onderwijsconcept, levensovertuiging en mogelijkheden, in de eigen omgeving. Zo heeft Fedra twaalf verschillende scholen met een eigen sfeer.

Elf scholen die samen één  stichting vormen, omdat we elkaar vinden in een gemeenschappelijke visie op onderwijs. Die gezamenlijke visie is samen te vatten in de termen: autonomie, relatie, competentie en solidariteit. Ieder kind, iedere leerkracht, iedere school krijgt de ruimte om het zelf te doen. Dat hoeven zij niet alleen; we stimuleren en ondersteunen elkaar, want samen kunnen we meer.

Een stichting om trots op te zijn.

Waar staan wij voor? 

Onderwijs is mensenwerk. Onder het motto 'geen enkel succes realiseer je alleen' stellen we bij Fedra de relatie centraal. Ten eerste de relatie tussen leerkracht en leerling, die zo belangrijk is, omdat in de interactie tussen hen de kern van het onderwijs gevonden wordt. Het is ook de relatie tussen professionals, die samen het beste voor de leerlingen willen bereiken. En de relatie tussen leerkracht en ouder(s), als co-opvoeders van jonge kinderen. De relatie tussen mensen in de verschillende lagen van de organisatie is van belang, omdat zij elkaar nodig hebben om tot bloei te komen.

Wij zijn professionals die allen gericht zijn op het leerproces van kinderen, vanuit de diverse functies, taken en rollen. Werken in het onderwijs, met collega's en vooral met de kinderen, boeit en bindt ons. We vinden elkaar in een gezamenlijke ambitie om goed onderwijs te geven, om het steeds beter te willen doen. Daarbij stellen we hoge eisen aan onszelf en aan de ander.

Go To Top