2016-2017

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:

17/10/2016 - 21/10/2016
26/12/2016 - 06/01/2017
20/02/2017 - 24/02/2017
17/04/2017  
24/04/2017 - 05/05/2017

(inclusief Koningsdag)

Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie:

25/05/2017 - 26/05/2017
05/06/2017 
24/07/2017 - 01/09/2017

2017-2018 

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:

23/10/2017 - 27/10/2017
25/12/2017 - 05/01/2018
26/02/2018 - 02/03/2018
30/03/2018 - 02/04/2018
27/04/2018 - 11/05/2018

(inclusief Koningsdag en Hemelvaartsdag)

Pinksteren:
Zomervakantie

21/05/2018
23/07/2018 - 31/08/2018

Het ministerie van onderwijs (OCW) stelt de data voor de zomervakantie, kerstvakantie en een week meivakantie (week 24-28 april 2017; 30 april-4 mei 2018) wettelijk vast. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties en een tweede week meivakantie geeft het ministerie adviesdata. 

De vakantiedata staan ook vermeld in de schoolgidsen. Voor meer informatie zie de website van het Ministerie van OCW: www.ocw.nl