Fedra voert actief personeelsbeleid, omdat wij dit belangrijk vinden. Dit personeelsbeleid is tweerichtingsverkeer; wij zorgen goed voor jou, omdat jij goed voor de kinderen zorgt. Uitgangspunt is dat we mogelijk maken wat nodig is om het werk goed te doen. De directeur van de school heeft hierin de hoofdrol. We vinden het belangrijk dat er een goede band is met de directeur, zodat alles bespreekbaar is. Je mag veel van ons verwachten, wij verwachten ook veel van jou.

Het personeelsbeleid wordt grotendeels bepaald door de CAO-PO. De richtlijnen hierin volgen wij, tenzij we er zelf specifiek beleid op hebben gemaakt. Voor allerlei onderwerpen zijn er beleidsnotities waarin onze uitgangpunten en de werkwijze van Fedra staan beschreven. Je vindt deze documenten in SharePoint.

Voor de meeste vragen kun je bij je directeur terecht. Centraal contactpersoon voor alle personeelszaken is Irene Koning (bestuur Fedra).