Bekwaam zijn en bekwaam blijven, is van essentieel belang in het onderwijs. Op de Fedra scholen wordt daarom veel aan deskundigheidsbevordering gedaan. Veel tijd wordt er besteed aan teamscholing. Dit zijn bijeenkomsten die voortkomen uit het schoolplan. Onderwerpen die voor het behoud van de kwaliteit van de school van belang zijn, staan hier op de agenda. De uren die hieraan besteed worden, maken deel uit van je benoeming. De directeur van de school regisseert de teamscholing.

Daarnaast zijn er persoonlijke ambities of persoonlijke ontwikkelingspunten. Ook hiervoor is tijd beschikbaar binnen je aanstelling. In overleg met de directeur kies je, bijvoorbeeld in het functioneringsgesprek, welke individuele opleiding, cursus of training voor jou zinvol is. Het algemene uitgangspunt voor de bekostiging in tijd en geld is: hoe belangrijker voor de uitvoering van je huidige functie, des te meer wordt er vergoed. In de regeling Scholingsfaciliteiten kun je precies uitzoeken hoe een opleidingswens voor jou uitpakt.

Veel schooloverstijgende scholing wordt via de Fedra Academie aangeboden. Op de pagina Fedra Academie vind je het hele aanbod.