De CAO-PO is voor ons het uitgangspunt voor het toekennen van verlof. De CAO biedt veel mogelijkheden om tegemoet te komen aan persoonlijke omstandigheden waardoor je even niet kunt werken. Bij de meeste vormen van verlof wordt je salaris doorbetaald. Je vervanging wordt door de school geregeld, zodat het onderwijs aan je klas gewoon door kan gaan. Vragen over verlof kun je in eerste instantie aan je directeur stellen. Als het specifiek wordt, schakelt de directeur het bestuur in of verwijst hij/zij je naar iemand anders. Voor veel vormen van langdurig verlof kun je informatie opvragen bij het ROB. De CAO-PO, waarin je zelf kunt opzoeken wat er mogelijk is, vind je op Sharepoint.

Verlof bij ziekte

Als je ziek bent, of er is een andere reden waarom je even niet kunt werken, dan is je directeur de eerste bij wie je dit meldt en met wie je het probleem bespreekt. De meeste mensen zijn na een griepje weer beter en gaan daarna weer aan de slag. Als het verzuim complexer is of langer duurt, start ons protocol voor verzuim en re-integratie. Ook dan is de directeur degene die contact met je onderhoudt. Je blijft deel van het team van de school en we doen ons best om je bij het werk te blijven betrekken. Met de directeur, de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige kijken we hoeveel je vrijgesteld moet worden van het werk om aan je herstel te werken. In overleg bepalen we wat jij nodig hebt om je eigen werk weer volledig op te kunnen pakken. Bezoeken aan de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of andere deskundigen maken meestal deel uit van het traject om weer volledig arbeidsgeschikt te worden.

Het ziektepercentage van Fedra medewerkers was in 2015 5,5 procent. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde van onderwijsorganisaties. 

Contact

De bedrijfsarts is bereikbaar via Paula van Oevelen (0251 235281).
De arbeidsdeskundige is bereikbaar via Irene Koning (0251 217151).

Bijzonder verlof

Er zijn twee vormen van bijzonder verlof: ouderschapsverlof en de Seniorenregeling. Beide vormen kennen een lange(re) looptijd. Voor informatie kun je terecht bij het Groenendijk Onderwijsadministratie.