Organisatie

Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. Wij hebben twaalf scholen - elf voor regulier basisonderwijs en een voor speciaal basisonderwijs – met ruim 300 personeelsleden, 3.500 leerlingen en 5.000 ouders. Samen werken we aan goed onderwijs. In de drie gemeenten - Heemskerk, Beverwijk en Velsen - maken teams hun eigen school. Elk vanuit hun onderwijsconcept, levensovertuiging en mogelijkheden, in de eigen omgeving. Zo heeft Fedra twaalf verschillende scholen met een eigen sfeer.

Twaalf scholen die samen een stichting zijn, omdat we elkaar vinden in een gemeenschappelijke visie op onderwijs. Die gezamenlijke visie is samen te vatten in de termen autonomie, relatie, competentie en solidariteit.                  

Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht kent momenteel 4 leden, inclusief de voorzitter, en heeft 3 commissies:

 • Remuneratie
 • Onderwijs
 • Audit

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt ongeveer 6 keer per jaar, los van commissiewerkzaamheden. Daarbij wordt beschikbaarheid op werkdagen verondersteld. Van de leden wordt daarnaast verwacht dat zij zelf steeds de deskundigheid, die nodig is voor een goede uitvoering van de taak, op peil houden en daartoe jaarlijks aan deskundigheidsbevordering doen.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van 4 jaar.
Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van 4 jaar.

De Raad van Toezicht toetst het beleid en het functioneren van Fedra aan de missie, visie en de uitgezette koers en staat het College van Bestuur met raad en daad terzijde. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De samenstelling is zodanig dat de leden complementair aan elkaar zijn. Ieder beschikt over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om gezamenlijk een evenwichtig multidisciplinair team te vormen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Elk lid is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel.

Vacature Raad van Toezicht

In verband met het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht (op basis van het rooster van aftreden) ontstaat er per eind 2019 een vacature, waartoe de GMR een bindende voordracht kan doen. Na benoeming is het nieuwe lid gelijk aan de andere RvT-leden. Er is geen sprake van last of ruggenspraak met de GMR. Wel vinden wij het van belang dat de kandidaat affiniteit heeft met het verzorgingsgebied van Fedra en bij voorkeur bekend is met een (of meerdere) scholen van Fedra.

Profiel

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Integer en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten
 • Maatschappelijk actief en betrokken is een vereiste
 • Professionele betrokkenheid en affiniteit met (primair) onderwijs
 • Bekendheid met toepassing van ICT in een (bij voorkeur onderwijs-) organisatie
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen
 • Beschikken over relevante landelijke en/of regionale netwerken op strategisch niveau
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling
 • Woonachtig en/of werkzaam in de IJmond is een pré en een vereiste voor min. één vacature

Binnen de Raad van Toezicht verschillen de accenten per lid. De expertises van de zittende leden, die aanblijven, liggen m.n. op het terrein van onderwijs, HRM, financiën en accountancy. Wij zoeken een lid dat een aanvullende expertise inbrengt (bijv. juridisch, governance en/of ICT). Daarnaast streven wij naar een invulling van de Raad van Toezicht op basis van diversiteit (o.a. geslacht, afkomst).

Honorering

Er is sprake van een passende vergoeding, binnen de geadviseerde richtlijnen van de VTOI.

Procedure

Reageren: Stuur uw reactie voor 4 november as. naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., personeelsadviseur bij Fedra.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Reinier van de Wal, Voorzitter van de Raad van Toezicht, 06-51408253 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gesprekken, in twee ronden, vinden plaats tussen 11 november en 1 december. De eerstvolgende vergadering RvT staat gepland op 18 december. We streven ernaar deze procedure dan af te ronden.

Ik wil solliciteren bij Fedra

Typ hier uw voornaam.

Typ hier uw achternaam.

Typ hier uw straat en huisnummer.

Typ hier uw postcode en plaats.

Typ hier uw telefoonnummer.

Ongeldig e-mailadres.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Privacy statement
Wij hechten grote waarde aan je privacy en gaan dan ook heel zorgvuldig om met jouw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie.
U heeft nog geen akkoord gegeven!

Go To Top