Leernetwerken

Fedra barst van het talent en niet alleen bij onze leerlingen. Ervaring, specialismen en bijzondere interesses zorgen ervoor dat wij veel van elkaar kunnen leren. Wij willen kennis vermenigvuldigen door te delen. Dit doen we binnen leernetwerken (LNW). Leernetwerken bestaan uit groepen personeelsleden die op basis van hun functie of interesse samen optrekken rondom een bepaald thema.

Leernetwerk: Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren hebben een 'solitaire' functie, omdat zij meestal de enige zijn in de school met de specifieke taken op het terrein van zorg. In het leernetwerk vergroten en onderhouden zij hun deskundigheid op het gebied van leerlingenzorg en de begeleiding van collega's. Daarnaast biedt het leernetwerk de mogelijkheid om via intervisie ervaringen te delen met en advies te vragen aan hun 'peers'. Op verzoek ven het bestuur en/of de directies geeft het leernetwerk adviezen over beleid en besluiten.

Leernetwerk: Onderwijsassistenten

De groep onderwijsassistenten binnen Fedra is de laatste jaren gegroeid, onder andere doordat zij een andere rol hebben gekregen binnen het realiseren van passend onderwijs. De onderwijsassistent kan een waardevolle aanvulling zijn in de school, naast de groepsleerkracht. In het leernetwerk vergroten de deelnemers hun kennis over het pedagogisch-didactisch handelen en klassenmanagement, delen zij ervaringen, onderzoeken zij wat zij in hun eigen praktijk kunnen doen met nieuwe kennis over spelbegeleiding, doorgaande leerlijnen voor taal en lezen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van leerlingen.

Leernetwerk: ICT

De digitalisering van de samenleving vraagt om aanpassingen in het onderwijs; in hardware en in software, in de vaardigheden van onderwijspersoneel en in het onderwijsaanbod. De ontwikkelingen gaan snel en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Iedere school heeft een ICT-coördinator. Deze coördinator speelt een beleidsmatige en een facilitaire rol. In het leernetwerk vergroten zij hun deskundigheid wat betreft de inhoud van hun werk, wet- en regelgeving, de begeleiding van collega's in de school, het onderwijsprogramma, de randvoorwaarden en de apparatuur. Op verzoek van het bestuur en/of de directies kan het leernetwerk adviezen geven over beleid en besluiten.