Wie wij zijn 

Fedra heeft twaalf scholen voor regulier basisonderwijs, met ongeveer 300 personeelsleden, 3.200 leerlingen en hun ouders. Samen werken we aan goed onderwijs. In drie gemeenten - Heemskerk, Beverwijk en Velsen - maken de teams hun eigen school vanuit hun levensovertuiging, onderwijsconcept en mogelijkheden, in hun eigen omgeving. Zo heeft Fedra twaalf scholen met een eigen sfeer en een eigen karakter. Twaalf scholen die samen één stichting vormen, omdat we elkaar vinden in een gemeenschappelijke missie en een gezamenlijke ambitie.