College van bestuur

Stichting Fedra heeft een college van bestuur (CvB) als bestuursvorm. 

  Mevr. I. Koning is de voorzitter van het college van bestuur.