Missie en kernwaarden

Bij Fedra staat het kind centraal. Ons motto ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’, vat dat goed samen. Het is onze gezamenlijke missie om de leerlingen op onze scholen voor te bereiden op de toekomst. In deze voorbereiding zorgen onze onderwijsprofessionals voor een evenwichtige balans tussen de cognitieve, de sociale en de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.
Vier uitgangspunten liggen door de jaren heen ten grondslag aan al ons handelen: competentie, relatie, autonomie en solidariteit. Deze zijn leidend om onze doelen te behalen en onze missie waar te maken.
Wij vinden elkaar in de ambitie om goed onderwijs te geven, om het steeds beter te willen doen. Daarbij stellen we hoge eisen aan onszelf en aan de ander.
Onderstaande kernwaarden passen bij iedereen die bij Fedra werkt. 

Vertrouwen en betrouwbaarheid

Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe en verwachten van ons dat hun kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen leren en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Ouders verwachten ook dat de schoolorganisatie betrouwbaar is, dat geleverd wordt wat is beloofd, dat hun kinderen voldoende leren. Voor de onderwijsprofessionals is dat niet anders. Ook zij werken vanuit vertrouwen, met vertrouwen en met zelfvertrouwen. Alleen zo kunnen zij in teamverband hun steentje bijdragen aan het succes van het geheel. Daarbij hebben zij het vertrouwen van hun leidinggevenden en hun werkgever en werken vanuit dat vertrouwen aan wat belangrijk is. 

Professionaliteit en kwaliteit
Onderwijsprofessionals staan garant voor hun eigen kwaliteit, voor het onderhouden en ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Een professional verbindt de eigen expertise aan die van een ander, om samen de doelen van de organisatie te realiseren. Alle handelingen zijn gericht op het leren van de leerlingen. Het resultaat van dit collectief handelen is onderwijskwaliteit. Om die kwaliteit te borgen en te verhogen maken wij gebruik van wetenschappelijke informatie en van kennis en analyses van de (eigen) onderwijspraktijk. Daarbij passen wij onze werkwijze continu aan, aan een veranderende omgeving, die voortdurend andere eisen aan ons stelt. 

Initiatief en ontwikkeling
Ontwikkeling kan niet zonder initiatieven om het anders te doen, zodat het beter wordt. Individuele initiatieven en kleine experimenten bestaan naast grote plannen om samen uit te proberen. We zijn proactief en vindingrijk. Opborrelende ideeën worden verkend, getoetst, beoordeeld en als ze de moeite waard zijn, uitgeprobeerd. Als ze werken, dan bouwen we daarop verder.
In een omgeving die voortdurend verandert en andere eisen aan ons stelt, hebben wij het aanpassingsvermogen om steeds mee te bewegen. We ontwikkelen het onderwijs op zodanige wijze dat het de ontwikkeling van onze leerlingen mogelijk maakt. Dit ontwikkelen doen we met aandacht voor elkaar en voor de inhoud.