Staf

De organisatie wordt op bovenschools niveau geadviseerd en ondersteund door de leden van de staf.

Mevr. J. Bakker, senior beleidsmedewerker
Inhoud: ontwikkeling en uitvoering van meerjarenbeleid op verschillende beleidsterreinen.

Dhr. H. Komen, beleidsmedewerker ICT
Inhoud: beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het terrein ICT.

Dhr. A. Wagenaar, beleidsmedewerker ICT
Inhoud: beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het terrein ICT.

Mevr. G. Stavenuiter, beleidsmedewerker HR
Inhoud: beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het terrein HR.

Dhr. D. Kasper, beleidsmedewerker HR a.i.
Inhoud: beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het terrein HR.

Mevr. P. van Oevelen, managementondersteuner
Inhoud: ondersteuning en uitvoering van stichtingsbeleid en secretariële ondersteuning.
 
Dhr. M. von der Fuhr, controller
Inhoud: coördinatie van de planning en controlcyclus en controlfunctie.

Mevr. T. Hollenberg, bovenschoolse opleider
Inhoud: coördinatie, organisatie en beoordeling studenten.

Mevr. B. Hooning, bovenschoolse opleider
Inhoud: coördinatie, organisatie en beoordeling studenten.