Staf

De organisatie wordt op bovenschools niveau geadviseerd en ondersteund door de leden van de staf.

Dhr. Jochem Duijnhouwer, bestuurssecretaris. 

Dhr. Henk Komen, beleidsmedewerker ICT
Inhoud: beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het terrein ICT.

Dhr. Alfred Wagenaar, beleidsmedewerker ICT
Inhoud: beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het terrein ICT.

Mevr. Carina Timmer, beleidsmedewerker HR
Inhoud: beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het terrein HR.

Mevr. Marianne Dijks, beleidsmedewerker HR
Inhoud: beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het terrein HR.

Mevr. Wendy Arts, managementondersteuner
Inhoud: ondersteuning en uitvoering van stichtingsbeleid en secretariële ondersteuning.
 
Mevr. Margaretha Zwarthoed, controller
Inhoud: coördinatie van de planning en controlcyclus en controlfunctie.

Mevr. Tanja Hollenberg, bovenschoolse opleider
Inhoud: coördinatie, organisatie en beoordeling studenten.

Mevr. Bianca Hooning, bovenschoolse opleider
Inhoud: coördinatie, organisatie en beoordeling studenten. 

Mevr. Mieke Alkemade, programmaleider Opleidingsschool IJmond