Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. Wij hebben twaalf scholen voor regulier basisonderwijs. Samen werken wij aan goed onderwijs. In de drie gemeenten - Heemskerk, Beverwijk en Velsen - maken teams hun eigen school. Elk vanuit hun onderwijsconcept, levensovertuiging en mogelijkheden, in de eigen omgeving.