De directeuren en stichtingsdirectie hebben vijf gezamenlijke scholingsdagen per schooljaar. De inhoud van de bijeenkomsten komt direct voort uit het strategisch beleidsplan van Fedra. Tenminste een keer per jaar zijn de zorgcoördinatoren ook aanwezig, omdat er dan een onderwerp op de agenda staat dat het werk van het pedagogisch team raakt. Op de laatste bijeenkomst in het schooljaar worden altijd de opbrengsten van het Cito leerlingvolgsysteem van de scholen besproken en licht het bestuur toe hoe het met de organisatie gaat, in de breedste zin van het woord.

Bijeenkomsten

Datum:  8 november 2016
Thema:  
Spreker:  
Datum: 20 december 2016
Thema:  Bijeenkomst met zorgcoördinatoren
Spreker:  
Datum:  28 februari 2017
Thema:  
Spreker:  
Datum:  18 april 2017
Thema:  
Spreker:  
Datum:  6 juni 2017
Thema:  Bijeenkomst met zorgcoördinatoren
Spreker:  Eric van 't Zelfde