Het directieberaad is het management van de stichting en wordt gevormd door de directeuren van de scholen en het bestuur van Fedra. In het overleg worden beleidsmatige en uitvoeringszaken besproken, voorgenomen besluiten (niet) goedgekeurd en ontwikkelingen in het veld vertaald naar het onderwijs op de scholen.

Het directieberaad heeft ten minste vijf scholingsbijeenkomsten per jaar: directie beraadt zich. De inhoud van deze bijeenkomsten komt voort uit het strategisch beleidsplan. Twee keer per jaar is er daarnaast een gezamenlijke scholingsbijeenkomst met de zorgcoördinatoren. Hierin pakken we onderwerpen op die het werk en/of de verantwoordelijkheden van de pedagogische teams raken. Vast onderdeel is de ‘stand van zaken’ waarin het bestuur de pedagogische teams informeert over de kwaliteit van de organisatie in de breedste zin van het woord.

Go To Top