Goed onderwijs komt van goede leerkrachten. Van vakmensen die weten hoe belangrijk hun pedagogische en didactische vaardigheden zijn en die ernaar streven om hun werk elke dag een beetje beter te doen. Via de Fedra Academie en de scholingsprogramma’s in de scholen werken wij voortdurend aan de kwaliteit en professionaliteit van iedereen die bij Fedra werkt. Wij besteden veel tijd, aandacht en geld aan de professionalisering van alle personeelsleden.

Soms willen onze personeelsleden meer, een verdiepende opleiding op het eigen vakgebied of om door te kunnen stromen naar een andere functie. De overheid stimuleert leerkrachten om een masteropleiding te volgen en af te ronden. Via de hogescholen worden interessante masteropleidingen aangeboden. Leerkrachten - ook die met een tijdelijk dienstverband of een benoeming in de invalpool - en zorgcoördinatoren die een opleiding willen volgen, kunnen een lerarenbeurs aanvragen. Hiermee worden de kosten van de opleiding en de vervanging bekostigd.

Fedra is blij met de ambities van alle personeelsleden. Als er geen subsidie beschikbaar is om een opleiding te volgen, zoeken wij mee naar mogelijkheden om de ambities te realiseren en vergoeden wij tijd en/of kosten. Hiervoor hebben wij een regeling vastgesteld.

 

Go To Top