Ieder jaar in maart kunnen leerkrachten bij de stichtingsdirectie kenbaar maken dat zij voor een Fedra Master studiebeurs in aanmerking willen komen (oproep komt in de Novello). Met de kandidaten wordt een gesprek gevoerd om hun studiekeuze en motivatie te bespreken. Bij de keuze van kandidaten wordt op de volgende aspecten gelet:

 • relevante opleiding
 • eigen investering in tijd
 • ambities

Fedra verwacht dat de leerkracht na afronding van de studie les wil blijven geven, bij voorkeur bij Fedra. Als de opleiding niet wordt afgerond, of wanneer betrokkene tijdens of na afronding van de studie buiten Fedra een baan vindt, zal (een deel van) de studiebeurs terugbetaald moeten worden.
De kosten van het collegegeld worden vergoed tot een maximum van € 3.500,00 per jaar (of € 7.000,00 per jaar als het instellingscollegegeld verschuldigd is). Reiskosten en studiemiddelen worden beide voor tien procent vergoed, met een maximum van € 350,00 per jaar.

Wanneer er meer dan drie gegadigden zijn, zal door middel van loting bepaald worden wie de Fedra Master studiebeurs krijgt.

Inschrijven Fedra Master
 1. Naam*
  Typ hier uw volledige naam.
 2. E-mail*
  Ongeldig e-mailadres.
 3. Telefoonnummer*
  Ongeldig input.
 4. Gewenste opleiding*
  Uw gewenste opleiding invullen.