Fedra Vaardig (startersprogramma)

Fedra vaardig is een tweejarig bovenschools programma voor startende leerkrachten, dat ontwikkeld is en gegeven wordt door directeuren van onze scholen. Doordat we de inhoud van het programma zelf ontwikkelen en steeds bijstellen, sluit het programma goed aan bij wat de scholen belangrijk vinden in het werk en bij een leven lang leren voor alle leerkrachten in de organisatie. Het programma is een onderdeel van de doorgaande lijn Opleiden in de School - Fedra Vaardig - schoolspecifieke teamscholing. Via deze lijn is er veel aandacht voor de groei van het vakmanschap, met name van de pedagogische en didactische vaardigheden.

We besteden onder andere aandacht aan:  1. pedagogische en didactische vaardigheden; 2. het pedagogisch klimaat en groepsvorming; 3. handelingsgericht werken; 4. data-analyse en onderzoekend onderwijzen en 5. de relatie met ouders.

In de vijf bijeenkomsten per jaar is ruimte voor de eigen ervaringen (intervisie) en het verkennen van theorie en praktijk. Door te praten met andere startende leerkrachten - die in dezelfde ontwikkelingsfase zitten - over wat er in het eigen werk gebeurt, versnelt en verstevigt het leren. Fedra Vaardig bestaat naast de individuele begeleiding die startende leerkrachten in de eigen school krijgen. 

 

Go To Top