Fedra Vaardig (startersprogramma)

Fedra vaardig is een tweejarig bovenschools programma voor startende leerkrachten, dat ontwikkeld is en gegeven wordt door directeuren van onze scholen. Doordat we de inhoud van het programma zelf ontwikkelen en steeds bijstellen, sluit het programma goed aan bij wat de scholen belangrijk vinden in het werk en het leven lang leren voor alle leerkrachten in de organisatie. Het programma is een onderdeel van de doorgaande lijn Opleiden in de School - Fedra Vaardig - Kom in de Klas - schoolspecifieke teamscholing. Via deze lijn is er veel aandacht voor de groei van het vakmanschap, met name van de pedagogische en didactische vaardigheden.

We besteden onder andere aandacht aan:  1. pedagogische en didactische vaardigheden, 2. het pedagogisch klimaat en groepsvorming, 3. handelingsgericht werken, 4. data-analyse en onderzoekend onderwijzen en 5. de relatie ouders.

In de vijf bijeenkomsten per jaar is ruimte voor de eigen ervaringen (intervisie) en het verkennen van theorie en praktijk. Door te praten met andere startende leerkrachten, die in dezelfde ontwikkelingsfase zitten, over wat er in het eigen werk gebeurt, versnelt en verstevigt het leren. Fedra Vaardig bestaat naast de individuele begeleiding die startende leerkrachten in de eigen school krijgen. 

Kom in de Klas

Kinderen leren het meest van en met deskundige leerkrachten in de school, dat weten wij bij Fedra al jaren. Scholing is een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk. Wij zijn ervan overtuigd dat de deskundigheid van leerkrachten voor een heel groot deel groeit door les te geven, door het vak uit te oefenen en door het professionele gesprek hierover te voeren met collega‚Äôs en leidinggevenden: Leren door te doen. Door het verwerken van feedback en positief kritische gesprekken over wat werkt en wat niet werkt, doen wij het werk steeds beter. Bij Fedra zijn we er ook van overtuigd dat er zeer veel kennis en kunde in de scholen aanwezig is.

Onder leiding van emeritus hoogleraar W. van de Grift van de RUG leiden we 21 leerkrachten op om, met een betrouwbare kijkwijzer, een lesobservatie te doen bij een collega. Na de observatie voeren de leerkrachten een coachingsgesprek, zodat de geobserveerde leerkracht zelf kan bepalen op welke vaardigheden hij/zij nog kan groeien en hoe hij/zij dat kan aanpakken. De verwachting is dat de leerkrachten door het collegiale gesprek over pedagogische en didactische vaardigheden de meest complexe leerkrachtvaardigheden onder de knie krijgen.

Kom in de Klas duurt drie schooljaren. We zijn in september 2017 gestart.

Go To Top