Als je begint met werken, heb je je handen waarschijnlijk vol aan je klas. Leerkrachten groeien in de eerste jaren na het behalen van hun diploma misschien nog wel meer dan tijdens de opleiding. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de leerlingen, je wilt heel erg goed lesgeven, er blijken allerlei regels te zijn, en je bent ineens werknemer.
Met een tweejarig programma waarin je leert hoe het werkt bij Fedra en waarin je met andere starters ervaringen kunt uitwisselen, helpen we je je eigen weg te vinden. Er zijn zowel inhoudelijke bijeenkomsten als intervisiebijeenkomsten. De programmaonderdelen zijn verspreid over het schooljaar.
Je krijgt een persoonlijke uitnodiging voor dit traject. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je toch meedoen, meld dit dan bij je directeur.