Iedere school heeft een scholingsprogramma waar teamscholing in is opgenomen die aansluit bij de doelen van het schoolplan en dat ruimte biedt voor individuele scholingswensen. In principe regelen de directies de scholing voor de eigen school. Trainingen of cursussen die door meerdere of alle scholen ingekocht worden of waaraan slechts weinigen per school deelnemen, kunnen beter schooloverstijgend ingekocht worden. Het initiatief voor incompanytrainingen ligt dus bij mensen in de organisatie.

 

Go To Top