LIO

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de opleiding van toekomstige leerkrachten. Vanuit deze verantwoordelijkheid werken wij intensief samen met Inholland, de pabo in Haarlem. Jaarlijks begeleiden mentoren in onze scholen 60 studenten en Leraren in Opleiding (LIO's). Veel van de studenten die bij ons stage hebben gelopen, vinden aansluitend op hun opleiding bij ons een baan.

Schoolopleiders

Twee schoolopleiders zijn de spil in de samenwerking. Zij onderhouden de contacten met de pabo en de praktijkbegeleiders (mentoren). Zij hebben contact met de studenten over de voortgang van hun studie en beoordelen hen aan het eind van de stageperiode. De schoolopleiders hebben een speciale opleiding gevolgd voor deze taak. De praktijkbegeleiders krijgen jaarlijks een actualiteitencollege, zodat zij op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen de opleiding.

Opleidingsschool

De samenwerking met Inholland voor Opleiden in de School is erg succesvol gebleken. Wij hebben daarom - ook in samenwerking met schoolbestuur Atlant uit Velsen - aan de minister van OCW laten weten dat wij door willen groeien naar een Opleidingsschool. In de Opleidingsschool wordt het vak voor een substantieel deel op de werkvloer geleerd. Dit betekent dat de rol van de praktijkbegeleiders en schoolopleiders nog belangrijker wordt en dat studenten het vak voor een heel groot deel van onze eigen professionals leren. Vooralsnog zijn er geen bekostigingsmogelijkheden vanuit het Rijk, dus groeien we via kleinschalige activiteiten zo ver mogelijk toe naar de Opleidingsschool.

Studenten

Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met de pabo in Haarlem. Studenten van andere pabo's kunnen zich ook aanmelden voor een stage. Leerlingen van een mbo-opleiding kunnen zich rechtstreeks bij een van onze scholen melden voor een stageplaats. 

Go To Top