Opleidingsschool IJmond is een samenwerking tussen Pabo Hogeschool Inholland Haarlem, Stichting Fedra en Atlant Basisonderwijs. Binnen de opleidingsschool wordt een deel van de kennis die studenten normaal theoretisch op doen op de hogeschool, verplaatst naar de dagelijkse praktijk: de basisschool.

Op woensdag 10 oktober jl. stond een groep 24 studenten uit het derde leerjaar van de pabo te trappelen op Het Sleutelplein van basisschool De Sleutelbloem in Beverwijk om het drieslagleren binnen de opleidingsschool aan den lijve te ondervinden. Een tweetal pabo docenten verzorgde een inspirerende les aan de kinderen van De Sleutelbloem, waarbij pabo-studenten, die vooraf een eigen leervraag geformuleerd hadden, in de klas aanwezig waren om de docent in de praktijk te observeren. Ook de leerkracht van de kinderen was bij de voorbereiding betrokken en had een duidelijke leervraag waarop de les gebaseerd was. Voor de studenten is het niet alleen leuk om de eigen docenten aan de slag te zien voor een groep kinderen, maar het maakt de theoretische leerstof van de pabo, direct heel praktisch uitvoerbaar.

opleidingsschool ijmond

Student: ‘De docent vertelde dat hij door het observeren en interactie met de kinderen steeds opnieuw bepaalt, hoe hij door de lesstof gaat. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar ik had geen idee hoe je dat nu zou moeten doen. Nu heb ik het mijn docent zien voordoen en kan ik het ook zelf de volgende keer direct toepassen’.

Uiteraard past een groep van 24 studenten niet in een keer extra in een klas met kinderen. Er werd dus viermaal een les verzorgd, gevolgd door een leerzaam feedbackgesprek. Daarnaast werd er ook een workshop gegeven door een leerkracht van De Sleutelbloem over innovatief leren. Kortom, een inspirerende, leerzame ochtend.

Student: ‘Bespreken is anders dan het doen. Ik heb in een ochtend zóveel geleerd. Heel inspirerend'.

Op 20 maart 2019 staat de volgende leerzame Opleidingsschool-dag in de planning, uitgevoerd op een Fedra en een Atlant basisschool.

Go To Top