Overal waar gewerkt wordt, komen wel eens misverstanden voor en worden fouten gemaakt. Dat is op onze scholen niet anders. We doen ons best om zo’n sfeer te creëren dat het bespreken van vervelende gebeurtenissen en fouten mogelijk is, zodat snel een oplossing gevonden wordt die voor alle partijen acceptabel is.

Desondanks kan het voorkomen dat u een probleem heeft waar u met de betrokkene(n) niet uitkomt en waarover u een uitspraak van een persoon of instantie hoger in rang wilt. Een klacht kan gaan over (het nalaten van) gedragingen of (het niet nemen van) besluiten van personeel, directie of bevoegd gezag.

Onze klachtenregeling heeft vier niveaus. U begint op het niveau waar de klacht betrekking op heeft. Als de oplossing of het antwoord voor u niet acceptabel is, dan gaat u door naar het volgende niveau:
1. De betrokken persoon/het personeelslid van de school;
2. De directie;
3. Het bestuur van Stichting Fedra;
4. De landelijke geschillencommissie.

Op alle niveaus kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Bij de eerste drie kan dat ook mondeling, bij voorkeur op afspraak, zodat er daadwerkelijk tijd is voor een goed gesprek. In het verslag van dit gesprek zal de klacht goed omschreven worden. Uw schriftelijke klacht moet de volgende onderwerpen bevatten:
1. Naam, adres, en woonplaats van uzelf (en eventueel uw kind dat betrokken is);
2. De klacht;
3. Omschrijving van door u ondernomen acties;
4. Reacties van betrokkenen tot nu toe.

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, is het belangrijk dat alle betrokkenen alle relevante informatie ontvangen. Deze informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden. Het betrokken personeelslid, de directie en het bevoegd gezag zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op een klacht.

Klachtencommissie

De scholen van Stichting Fedra zijn aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie voor het Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze commissie heeft een eigen reglement en werkwijze. 

Contactgegevens:
Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 3861697
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Go To Top