Het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting Fedra heet 'Onderwijs is een richting, geen punt'. Hiermee willen we recht doen aan de leerkracht, omdat zijn/haar professionaliteit de belangrijkste schakel is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de leerlingen.  De leerkracht staat niet alleen. In het strategisch beleidsplan lichten we toe hoe we de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie de komende jaren willen versterken. Dit plan speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de scholen, de doelen die zij stellen en de scholing die teams volgen. Het is de basis van waaruit de stichtingsdirectie de scholen aanstuurt, stimuleert, ondersteunt en controleert. In het plan hebben we vijf ambities geformuleerd:

1. De scholen van Fedra geven betekenisvol en toekomstgericht onderwijs
Ambitie: In 2020 bieden de scholen van Fedra kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen en afgestemd is op de behoefte van de leerling. De leerlingen leren zelf keuzes te maken, zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces en leren hun talenten kennen en benutten. 

2. De scholen van Fedra bieden vernieuwend en toekomstgericht onderwijs
Ambitie: in 2020 hebben de '21st century skills' (programmeren, onderzoeken, creativiteit e.a.) een duidelijke plaats in ons onderwijsaanbod. Leerroutes zijn meer gepersonaliseerd. 

Ieder kind is het waard zich gekend te weten, ieder kind is het waard de ruimte en het vertrouwen te krijgen zichzelf te leren kennen.

3. Fedra personeel blijft in ontwikkeling
Ambitie: personeelsleden van Fedra zijn (samen) continu in ontwikkeling om als bekwame leerkracht onderwijs te kunnen geven. Directeuren voldoen aan de competenties van het landelijke schoolleidersregister. Fedra biedt mogelijkheden om talenten van personeelsleden (schooloverstijgend) in te zetten.

4. De scholen van Fedra werken structureel samen met ouders en (keten)partners
Ambitie: in 2020 heeft de samenwerking met ouders, het voortgezet onderwijs en professionele aanbieders op de terreinen van opvang, sport, cultuur en techniek structureel vorm gekregen.

5. De scholen van Fedra maken maximaal gebruik van technologische middelen (ICT)
Ambitie: in 2020 is het onderwijsaanbod in belangrijke mate gedigitaliseerd en gepersonaliseerd. Zowel leerkrachten als leerlingen beschikken over de vaardigheden om de media optimaal te benutten. 

Wil je meer weten? Lees het beleidsplan 'Onderwijs is een richting, geen punt'.

Go To Top