'Samen spelen, samen werken, leren leren, leren leven...'

... is het motto van de Bethelschool, die meteen de visie op onderwijs en opvoeding weerspiegelt. De Bethelschool is een open, gastvrije school, zowel voor de leerlingen en de leerkrachten als voor de ouders en andere betrokkenen. Het personeel van de school hecht er grote waarde aan dat het schoolklimaat openheid, plezier, rust, waardering en respect uitstraalt.

Bethelschool

Het onderwijs is van hoge kwaliteit en komt tegemoet aan de behoefte en capaciteiten van de verschillende leerlingen. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen: samenwerken, zelfvertrouwen opbouwen, zelfstandigheid ontwikkelen, verdraagzaam zijn, etc.

De Bethelschool is een christelijke school. De kinderen maken op school kennis met de christelijke identiteit, onder andere door bijbelverhalen. Het verhaal van Jakob, waarin de plaats 'Bethel' voorkomt, neemt een bijzondere plek in.