Waar de toekomst begint

De Hoeksteen is een persoonlijke school. De kleinschaligheid en het overzichtelijke gebouw dragen eraan bij dat alle leerkrachten alle leerlingen kennen. Leerlingen uit de verschillende groepen komen elkaar gedurende de dag tegen. Dit versterkt het saamhorigheidsgevoel. De jongere kinderen zien aan de kinderen in de hogere groepen waar zij naartoe gaan groeien. Dit wordt versterkt door de groepsoverstijgende samenwerking tussen leerlingen, zoals bij het tutorlezen. 

De Hoeksteen

De Hoeksteen is een Brede School. Buitenschoolse opvang is in het gebouw georganiseerd. Verschillende organisaties bieden na schooltijd activiteiten aan op de terreinen sport, taal, kunst en creativiteit.

De Hoeksteen geeft bewust invulling aan haar christelijke identiteit. Er worden bijbelverhalen verteld, waar vervolgens leefthema's uit worden afgeleid. Zo kunnen kinderen situaties en gevoelens uit hun eigen leven herkennen.