'Om te groeien moet je leren, hier leren wij te groeien'

Deze tekst staat op de gevelsteen op het schoolgebouw. Kinderen komen de school binnen op 4-jarige leeftijd en brengen daar een groot deel van hun jonge leven door, tot zij eind groep 8 uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Deze ontwikkeling wordt weergegeven in het logo van de school. De leerkrachten op De Lunetten stellen de kinderen in staat om te groeien in de meest brede zin: het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het leren van praktische vaardigheden.

De Lunetten

De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van het onderwijs; zij zijn de basis voor iedere andere ontwikkeling. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen, zodat iedereen optimale leer- en ontwikkelings-resultaten bereikt.

Kinderen voelen zich thuis op De Lunetten. Er hangt een goede sfeer in het moderne gebouw. De leerlingen voelen zich gerespecteerd en ervaren dat er voor iedereen belangstelling en aandacht is. Op school geldt een goed pedagogisch klimaat als basisvoorwaarde voor het bereiken van een positieve ontwikkeling bij kinderen.