Groeien doen we samen

Onze prachtige, nieuwe school heeft de naam De Plataan gekregen. De boom de plataan was de inspiratiebron voor het gebouw. De boom is onmiskenbaar één object, maar wel een met verschillende uitstralingen en verschijningsvormen. Dat geldt ook voor onze school, en met name voor onze populatie. In Velsen-Noord wonen mensen uit veel verschillende culturen. Kinderen leren van jongs af aan dat er veel verschillende manieren zijn om te leven en te leren. 

Plataan large

Wij zitten voor het eerst met de hele school in een gebouw. Daarbij zijn wij een Brede School geworden; wij delen het gebouw met andere organisaties. Samen begeleiden wij de kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Kinderen komen in de eerste plaats naar school om kennis te vergaren en vaardigheden te leren. Minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfbewustzijn. Op De Plataan is veel aandacht voor individuele en culturele verschillen en vooral voor dat wat ons bindt. We werken samen, we praten samen en we ontwikkelen ons samen. Wij vinden het belangrijk ook de ouders hierbij te betrekken: Groeien doen we samen.