Fedra

Fedra is een middelgroot schoolbestuur met basisscholen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, Bij Fedra staat het kind centraal. Ons motto ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’, vat dat goed samen. Het is onze gezamenlijke missie om de leerlingen op onze scholen voor te bereiden op de toekomst. 

Wij zoeken per 1 augustus 2022 een

Beleidsmedewerker strategisch formatiebeleid 

(± 0,8 fte)Algemene opdracht

Je bent medeverantwoordelijk voor optimaal ingerichte en flexibele basisscholen, waardoor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs geborgd zijn. Zowel op strategisch als op operationeel niveau ben je het eerste aanspreekpunt. Je bent verantwoordelijk voor de hele keten: van de eerste tot en met de laatste stap in het formatiebeleid.

Positie
Je bent een sparringpartner voor het bestuur. Je komt met concrete voorstellen, adviezen en producten, zodat het bestuur op hoofdlijnen kan sturen. Je bent ondersteunend aan de directies van de scholen. Zij kunnen op basis van jouw deskundige advies hun integrale verantwoordelijkheid nemen en goede keuzes maken m.b.t. de inzet en inzetbaarheid van hun personeelsleden. Je werkt samen met de andere beleidsmedewerkers, om samen tot een eenduidige lijn in het Fedra beleid te komen en uitvoering te geven aan de continuïteit en kwaliteit van de organisatie Fedra.

Karakter van de taak
In de kern heeft de opdracht een beheersmatig karakter, een strategische component én een uitvoerende kant. 

Beheersmatig. Als beleidsmedewerker ontferm je je over de in-, door- en uitstroom van personeelsleden. Met plezier krijg je de juiste persoon op de juiste plek. Je signaleert, adviseert, ontzorgt en denkt mee bij het (formatief) inrichten van de scholen. Hierbij kijk je vooruit en creëer je mogelijkheden om aanpassingen te doen in de (school)organisatie. Je kunt wet- en regelgeving uitleggen, toepassen, uitvoeren en omzetten naar Fedra-beleid, waardoor interne procedures soepel verlopen. 

Strategisch. Je bent een teamspeler die het vinden van onderwijspersoneel organiseert. Je weet hoe we medewerkers behouden, maakt je sterk voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap en ondersteunt directeuren in hun verantwoordelijkheden hierin. Je bent de eerste en laatste persoon met wie (nieuw) personeel te maken krijgt en het visitekaartje van Fedra. Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, ben je een strateeg die vooruitziet, zodat we ook in de toekomst steeds voldoende gekwalificeerde onderwijsprofessionals hebben voor onze 3200 leerlingen.

Uitvoerend. Het werk omvat uitvoerende taken, zoals het werken met softwarepakketten voor de personele en financiële administratie. Het opstellen van het bestuursformatieplan is je grootste en belangrijkste taak, waaraan vele vervolgacties zijn verbonden. Het is de basis voor de besteding van de vele miljoenen die omgaan in de scholen.

Het werk vraagt:
• een proactieve, creatieve en oplossingsgerichte houding;
• een brede blik, overzicht, inzicht en vooruit kunnen zien;
• realisatievermogen en kunnen werken binnen een lange termijn budget;
• draagvlak kunnen creëren voor collectieve plannen;
• sensitief bewegen in de organisatie en concreet zijn in je communicatie;
• zorgvuldigheid en afmaken waar je aan begint.

Meer informatie over de functie is beschikbaar bij Irene Koning: irene.koning@fedra.nl
of 06 52382977

Solliciteren op deze vacature
Wij zien reacties graag verschijnen! Solliciteer door je cv met motivatiebrief te mailen naar: irene.koning@fedra.nl vóór 15 juli a.s.