De Plataan

De Plataan is een moderne en professionele basisschool in Velsen-Noord. Een bijzondere school, want onze leerlingen komen uit verschillende culturen. Daardoor leren ze al vroeg dat niet iedereen hetzelfde denkt. Respect voor medeleerlingen en voor andere culturen vinden we op de Plataan heel belangrijk. Want een school is eigenlijk een kleine samenleving, waarin we kinderen voorbereiden op de grote samenleving. Op de Plataan leren we ze om volwaardig en sterk in die samenleving te staan. We bieden een veilige leeromgeving waar kinderen graag naar toe komen om te leren.

Wij zijn op zoek naar

leerkrachten LB of LC

voor bouw 1/2, 0,2-0,6 fte  (m.n. donderdag/vrijdag of vrijdag/maandag)
voor bouw 3/4 (focus op lj 3) 0,4-0,6 fte (donderdag + vrijdag)
2 x voor bouw 3/4 (focus op lj 4) 0,4 fte (donderdag + vrijdag)
voor bouw 7/8 (focus op lj 7) 0,2-0,6 fte (in ieder geval maandag)

Ben jij een enthousiaste leerkracht die ons team wil versterken en samen met ons stappen wil zetten in de groei van onze school? Zie je het onderwijs aan een leerjaar/bouw als teamwerk en werk je hierin graag samen met collega’s aan het onderwijs aan jullie leerlingen? Dan ben je op De Plataan van harte welkom!


Wij bieden
• Een gevarieerd team van enthousiaste en betrokken collega’s;
• Een professionele school volop in ontwikkeling;
• Veel ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling;
• Salariëring conform cao Primair Onderwijs;
Personeel van De Plataan ontvangt in schooljaar 2023-2024 een aanvullende arbeidsmarkttoelage (NPO) van bruto € 267,93 per maand bij een voltijdbetrekking.
• Een prettige en inspirerende werkomgeving en veel werkplezier.

De Plataan heeft 17 groepen, verdeeld over vier bouwen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). De komende jaren zullen we in ons onderwijs het ‘Anders Organiseren’ vorm gaan geven, met als doel het onderwijs nóg beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit ‘Anders Organiseren’ ontwikkelen wij de komende jaren ook voor ‘het jonge kind’; De Plataan werkt intensief samen met peuteropvang De Vlinder (Zoople Velsen). De Peuteropvang heeft twee groepen in ons gezamenlijke gebouw. Onze ambitie is om de integratie tussen peuteropvang en ‘kleuter’onderwijs de komende jaren verder vorm te geven.

Meer informatie over De Plataan:
www.deplataanvelsen.nl of neem contact op met de directie van de school,
Benjamin Pel of Ilona Zijlstra via telefoonnummer 0251 – 224074.


Stichting Fedra
De Plataan is een van de twaalf scholen van Stichting Fedra. Ons motto: ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’. Op onze scholen kunnen leerlingen zich in een veilige, groepsgerichte setting ontwikkelen, op grond van een door de leerkrachten ontworpen passend onderwijsaanbod. In een periode van acht jaar wordt een fundament gelegd waarmee de leerlingen, met zelfvertrouwen, verder kunnen in het onderwijs en in hun sociale leven.

Solliciteren
Wij zien reacties graag verschijnen! Solliciteer door jouw cv met motivatiebrief te mailen naar: hr@fedra.nl en directie@deplataanvelsen.nl