Leernetwerk: Hoog- en meerbegaafde leerlingen

In dit leernetwerk onderzoeken de leden hoe er, voor deze doelgroep, een beredeneerd aanbod op de eigen school gerealiseerd kan worden, of in hoeverre het bestaande aanbod voldoet aan de eisen die volgens wetenschappelijk onderzoek daaraan gesteld kunnen worden. De leden vergroten hun eigen deskundigheid op dit specifieke gebied, zij doen onderzoek naar de mogelijkheden op de eigen school en bepalen hun rol in relatie tot hun collega's en het pedagogisch team bij de realisatie van het onderwijsaanbod aan hoog- en meerbegaafde leerlingen.

Go To Top