Omvang: 0,5/ 0,6 fte
Dienstverband: tijdelijk en bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling
Inschaling: conform de cao PO
Sluitingsdatum: 15-11-2019

Op De Lunetten , onderdeel van de Stichting Fedra, werken we aan een goed evenwicht tussen het overdragen van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. We vinden het vooral belangrijk dat ieder kind de voor hem of haar optimale leer- en ontwikkelingsresultaten bereikt. Ons onderwijsaanbod is dan ook afgestemd op de ontwikkeling van het kind, zodat het een ononderbroken groeiproces kan doormaken. 

Dé school in beweging

Wie De Lunetten binnenloopt kan het niet ontgaan; de gymzaal vormt letterlijk het hart van onze school. Een vakleerkracht bewegingsonderwijs maakt deel uit van ons team.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste leerkracht die denkt in oplossingen en die ontwikkelingen van de Lunetten als onderdeel van een team, vorm wilt geven. Een leerkracht die onderwijs ziet als dagelijkse uitdagingen met kinderen en een leerkracht die LEF heeft en toont.

Een leerkracht die de groei mindset wil stimuleren zowel in het team als met de kinderen. Iemand die denkt vanuit kansen en mogelijkheden en die SAMEN werken als voorwaarden ziet tot het ontwikkelen van een lerende omgeving.

Wat ga je doen?

Leerkracht die inzetbaar is in diverse groepen. Je leert de school kennen en vanuit kwaliteiten kunnen we jou volgend schooljaar mogelijk een vaste groep bieden of blijven inzetten voor diverse groepen. We bespreken jouw activiteiten in een persoonlijk gesprek.

Ik wil solliciteren bij De Lunetten

Typ hier uw voornaam.

Typ hier uw achternaam.

Typ hier uw straat en huisnummer.

Typ hier uw postcode en plaats.

Typ hier uw telefoonnummer.

Ongeldig e-mailadres.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Privacy statement
Wij hechten grote waarde aan je privacy en gaan dan ook heel zorgvuldig om met jouw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie.
U heeft nog geen akkoord gegeven!

Go To Top